خدمات مدیریت عامل چهارم

 با توجه به بررسی انجام شده از سوی شرکت عمران و مسکن سازان شرق مبنی بر استفاده از خدمات مدیریت و عاملیت چهارم ، گروه مهندسین مدیریت طرح ایران اسوه که در حال حاضر مدیریت طرح و عاملیت چهارم طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر را به کارفرمایی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عهده دارد و به دنبال اعلام آمادگی این گروه و موافقت شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مقرر گردید تا خدمات عامل چهارم در مراحل طراحی و اجرای پروژه سارا و ایمان در قالب قرارداد و الحاقیه مربوط به آن ارائه شود که موافقنامه بین شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق و گروه مهندسین طرح اسوه امضاء و مبادله گردید.

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 82 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم